Header widget area left
Header widget area right

SINTEZA ACTIVITĂŢII PARLAMENTARE PE LUNA FEBRUARIE 2019

Stanga George
0 comentarii
Uncategorized

Şedinţa Senatului din 04.02.2019:

 • Întrebare adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor: „Situația lucrărilor la obiectivul de investiție «Proiectare și execuție pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila»” – susţinută în Plenul Senatului

Realizarea podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din ultimele decenii din România, a cărui realizare poate sta la baza dezvoltării economice a întregii regiuni.

Deși anvergura acestui proiect este extrem de mare și necesită o atenție deosebită, se pare că autoritățile înregistrează mari carențe în implementarea lui.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/B%20STANGA%202318%20A%20.pdf

 • Întrebare adresată domnului Eugen-Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice: „Stadiul lucrărilor la punctul vamal de trecere a frontierei dintre România și Ucraina, Isaccea-Orlovka” – susţinută în Plenul Senatului

Proiectul, unul foarte important pentru România, aduce un aport semnificativ economic și de dezvoltare, cu un impact pozitiv asupra îmbunătățirii nivelului de trai al locuitorilor de pe ambele maluri ale fluviului Dunărea. De asemenea, deschiderea noului punct vamal poate dezvolta traficul de frontieră pe sectorul dintre Galați și Reni, fiind posibilă înființarea unor curse cu nave de pasageri între cele două porturi de la Dunăre.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/B%20STANGA%202318%20B%20.pdf

 • Interpelare adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății: “Inexistența serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru pacienții de pe raza municipiului Tecuci și din nordul județului Galați” – Susţinută în Plenul Senatului

În mai multe localități din nordul județului Galați și din municipiul Tecuci, serviciile de îngrijire gratuită la domiciliu a pacienţilor există doar la nivel declarativ, din cauza lipsei operatorilor medicali aflați în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=80c413b1-cb45-4c2c-a71a-e490780d71c4

Şedinţa Senatului din 18.02.2019:

 • Întrebare adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății: “Achiziţia de ambulanţe pentru judeţul Galaţi” – susţinută în Plenul Senatului

Numărul de ambulanțe achiziționate la nivelul județului Galați în anul 2017 și în anul 2018, menționând anul de fabricație al acestora.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga2358a%20in.pdf

 • Întrebare adresată domnului Bogdan Gheorghe TRIF, ministrul Turismului: “Port turistic în municipiul Galaţi, o necesitate pentru dezvoltarea locală”

Construirea unui port turistic și a unei zone de agrement pe faleza Dunării în Galați este un proiect necesar pentru promovarea județului Galaţi ca destinaţie turistică de referinţă a zonei dunărene şi pentru dezvoltarea locală.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stangageo2358b%20in.pdf

 • Interpelare adresată doamnei Rovana PLUMB, ministrul interimar al Transporturilor şi ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: “Necesitatea înfiinţării unui aeroport internaţional în judeţul Galaţi” – susţinută în Plenul Senatului

Fiind de notorietate faptul că oportunitatea, rapiditatea şi eficacitatea sunt atributele esenţiale ale transportului aerian, un aeroport în regiunea Galaţi – Brăila ar conecta mult mai facil cele două judeţe de restul ţării şi de Europa şi ar deservi un număr important de locuitori din zonă, care în prezent apelează periodic la serviciile operatorilor de transport aerian din capitală.

De asemenea, în jurul proiectului se va dezvolta zona metropolitană Galaţi – Brăila, potenţialul economic al acesteia urmând a fi valorificat la capacitate maximă, ar creşte numărul de turişti în zonă şi se vor genera noi locuri de muncă.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga2358c%20it.pdf

Şedinţa Senatului din 25.02.2019:

 • Întrebare adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății: “Lipsa vaccinului antigripal din farmaciile de pe raza județului Galați”

Principala soluţie pentru prevenirea infecţiei şi a complicaţiilor cauzate de virusul gripal o reprezintă vaccinarea antigripală, dar nicio doză nu mai este de găsit în farmaciile din judeţul Galaţi, situaţia fiind extrem de gravă. De asemenea, serul antigripal lipseşte şi din centrele medicale private, reprezentaţii acestor instituţii afirmând că preparatul este de negăsit pe piaţa farmaceutică din ţară.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202403%20b%20it.pdf

 • Întrebare adresată domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor: “Stadiul proiectului „Construcția variantei de ocolire Tecuci”

Centura ocolitoare a municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, pare a fi un proiect fără de sfârșit, ale cărui termene de finalizare nu au fost respectate niciodată.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202403%20a%20it.pdf

 • Interpelare adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: “Necesitatea acordării de despăgubiri fermierilor din judeţul Galaţi afectaţi de secetă”

Întreaga suprafață arabilă de pe raza judeţului Galaţi, ocupată de culturile înfiinţate în toamna anului trecut, a fost compromisă din cauza secetei extreme înregistrate în cele trei luni de toamnă.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202403%20c%20in.pd

8 amendamente la Proiectul de buget pe anul 2019

 • Se propune suplimentarea sumei de 1.000.000 lei pentru studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru drumul expres Galați – Brăila – Drajna. Sursa de finanţare: Ministerul Transporturilor

Cea mai mare aglomeraţie urbană din România, după Bucureşti, de aproximativ 450.000 de locuitori, nu este conectată la un coridor rutier european, marii întreprinzători fiind descurajaţi să investească în zonă din cauza infrastructurii rutiere precare, investiţiile nefiind fezabile.

 • Se propune suplimentarea sumei de 10.000.000 lei pentru implementarea etapei 1 din proiectul “Platforma Multimodală Galaţi” – Modernizarea infrastructurii portuare. Sursa de finanţare: Ministerul Transporturilor

Prin dezvoltarea unui terminal multimodal în Galaţi s-ar diminua blocajale și s-ar fluidiza considerabil traficul rețelei naționale de transport. Proiectul ar contribui la îmbunătățirea infrastructurii portuare, atât de necesară fluxului comercial și ar asigura condiții optime de manevrare și manipulare a mărfurilor.

 • Se propune suplimentarea sumei de 2.000.000 lei pentru “Elaborare studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru construirea unui spital regional în zona Galaţi – Brăila.” Sursa de finanţare: Ministerul Sănătății

Construirea unui spital regional în zona Galați – Brăila este un proiect necesar ce va deservi locuitorilor din a doua aglomeraţie urbană ca mărime din România, după Bucureşti şi din celelalte judeţe din regiune. Prin realizarea acestui spital s-ar îmbunătăți starea de sănătate a populației din regiune, datorită creșterii nivelului calitativ al actului medical, asigurării unor servicii medicale complexe şi creării posibilităţii de abordare interdisciplinară a cazurilor dificile.

 • Se propune suplimentarea sumei de 1.000.000 lei pentru “Elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajarea portului turistic și a zonei de agrement de pe Faleza Dunării Galați.” Sursa de finanţare: Ministerul Turismului
 • Se propune suplimentarea sumei de 2.000.000 lei pentru “Elaborare studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru construirea unui aeroport internaţional în zona Galați-Brăila. Sursa de finanţare: Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice
 • Se propune suplimentarea sumei de 4.000.000 lei pentru construcția unei săli de sport și reamenajarea unor corpuri de clădire  la Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri” din Galați. Sursa: Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice
 • Se propune suplimentarea sumei de 5.000.000 lei pentru continuarea lucrărilor la proiectul ”Construcția variantei de ocolire Tecuci”. Sursa de finanţare: Ministerul Transporturilor

Scopul construirii unei centuri ocolitoare în municipiul Tecuci vizează fluidizarea circulaţiei rutiere prin devierea acesteia în afara zonei urbane, ce va avea ca efect mărirea fluenței și decongestionarea traficului, reducerea poluării şi creșterea siguranței rutiere.

 • Se propune suplimentarea sumei de 1.000.000 lei pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru construirea unui corp nou în vederea modernizării Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Buna Vestire” Galați. Sursa de finanţare: Ministerul Sănătății

Clădirea în care se desfășoară activitatea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Buna Vestire” Galați este construită în anul 1896 și nu mai corespunde nevoilor actuale.

Comments are closed.