Header widget area left
Header widget area right

Modificarea legii nr.196 din 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Asociațiilor de Proprietari

Stanga George
0 comentarii
Uncategorized

Pentru a înființa un SRL, antreprenorii, chiar dacă au toate actele în regulă și bani de investit, trebuie să mai obțină bunăvoința administratorilor de bloc şi a vecinilor, aspect care se adaugă la birocraţia excesivă din domeniu, riscând să-și piardă şansa de a dezvolta o afacere.

Legislația autohtonă în ceea ce privește înființările de firme este una foarte generală și nu prevede situații specifice, lăsând totul la latitudinea bunăvoinței umane. Astfel, pe lângă bani, ideea de afaceri, produse şi servicii competitive, acționarii și administratorii români au nevoie și de altceva ce nu ține de procedura legală cand vine vorba de lansarea unei afaceri cu sediul social în propria locuință, şi anume de relația de bună-înțelegere cu vecinii şi conducerea asociaţiei de proprietari.

Potrivit datelor statistice, majoritatea acționarilor își înregistrează SRL-urile cu sediu social într-un apartament, acest lucru întâmplându-se în 90% din cele peste 400.000 de societăți înregistrate în țara noastră.

Dar, pentru a deschide o firmă este nevoie de acordul vecinilor care au locuințe deasupra, dedesubt, stânga, dreapta față de apartamentul în care se dorește  înregistrarea sediului social al noului SRL.

În numeroase cazuri, cei care voiau să îşi deschidă o afacere s-au chinuit luni de zile sau  chiar au fost în imposibilitatea realizării acestui demers din cauza neînțelegerilor cu vecinii, aceștia nedorind să își exprime acordul cu privire la înregistrarea firmei în incinta
blocului.

De asemenea, o altă problemă când se înființează o firmă este cea legată de acordul dat de asociația de proprietari din imobil. Președintele sau administratorul trebuie să-și dea consimţământul prin semnătură pentru înființarea unei societăți.

În mai multe cazuri, antreprenorii nu au putut obține acordul asociației de bloc, pentru că erau obligați să plătească o parte dintre datoriile asociației și un consum suplimentar de utilităţi pe care s-ar prezuma că l-ar face societatea nou-înfiinţată.

Deoarece legiuitorul nu a reglementat un set de condiţii pe care asociațiile de proprietari să-l verifice dacă acestea sunt îndeplinite în vederea exprimării în mod automat a acordului de înființare a unei firme, se ajunge la abuzuri.

Actul normativ în vigoare care condiţionează înfiinţarea unei societăţi comerciale îl reprezintă Legea nr. 230 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Astfel, art. 42 din Legea nr. 230 din 2007 prevede că ”schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă faţă de destinaţia iniţială, conform proiectului iniţial al clădirii cu locuinţe, se poate face numai cu avizul comitetului executiv şi cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării.”

Prin urmare, din economia celor menționate reiese că prevederile art.42 din Legea nr. 230 din 2007 reprezintă un exces de zel din partea legiuitorului și nu oferă garanții  că cel care dorește înființarea unei societăți va menține imobilul în stare bună, ci reprezintă exclusiv o stavilă în demersurile românilor de a-și deschide o afacere.

Menţionez că legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, ce va intra în vigoare de la data de 28 septembrie 2018 va abroga actuala lege nr.230 din 2007, dar obligaţiile sus-menţionate sunt stipulate în continuare în noul act normativ.

În acest sens, când va începe noua sesiune parlamentară, voi depune o iniţiativă legislativă de abrogare a articolului din legea nr.196/2018 care condiţionează înființarea unui SRL de obţinerea acordului vecinilor și al administrației de bloc.

 

Comments are closed.