Header widget area left
Header widget area right

Interpelare privind ineficienţa serviciilor de prevenire a separaţiei copiilor de familia biologică

Stanga George
0 comentarii
Comunicate

Adresată: Doamnei Lia – Olguţa VASILESCU

                  Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale

De către domnul senator: George – Cătălin Stângă

Grupul Parlamentar: Partidul Național Liberal

Obiectul interpelării: Ineficienţa serviciilor de prevenire a separaţiei copiilor de familia biologică

 

Stimată doamnă Ministru,

Peste 1.000 de copii sunt părăsiţi anual în maternităţi sau în alte unităţi sanitare, numărul acestora fiind în creştere de la an la an.

Potrivit datelor centralizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopție din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, procentul cel mai mare de părăsire îl deţin copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 luni (57,5% din totalul copiilor existenţi).

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, instituţie aflată în subordinea consiliilor judeţene, respectiv în subordinea consiliilor locale la nivel de sectoare în municipiul București, asigură realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, furnizând servicii de zi, servicii de tip familial (plasament la asistent maternal profesionist, familie extinsă sau alte persoane), servicii de tip rezidenţial (centre de plasament, case de tip familial, centre maternale, centre de zi).

Cauzele abandonului se referă la acţiunea combinată a doi sau mai mulţi factori, ce includ dificultăţile materiale, familia monoparentală, situaţii de abuz/neglijare a copilului, sarcina nedorită sau lipsa abilităţilor parentale.

La nivel de comunitate locală (municipiu, oraş, comună), care este prima responsabilă în demersul de prevenire a separaţiei copilului de familia biologică, în multe cazuri, nu există serviciu specializat de asistenţă socială în cadrul primăriilor (SPAS). Astfel, datorită lipsei asistenţilor sociali din cadrul primăriilor sau a lipsei de pregătire profesională a acestora (mulţi dintre ei sunt persoane delegate cu atribuţii de asistenţă socială ce nu au calificare în domeniu), măsurile de prevenire a separaţiei copilului de familie în unele comunităţi sunt aproape inexistente.

În mod concret, măsurile de prevenire se referă la măsuri de sprijin financiar, măsuri de planning familial, consiliere, informare, responsabilizare parentală. În multe cazuri, se observă tendinţa reprezentanţilor SPAS de a contacta DGASPC pentru a ridica direct copilul din familia naturală în vederea instituţionalizării, fără a se aplica în prealabil anumite măsuri de prevenire a acestui demers.

O structură instituţională dezvoltată în vederea soluţionării unei probleme (de sănătate, de educaţie) nu are cum să rezolve o problemă importantă — abandonul, fără servicii specifice de asistenţă socială şi fără personal de specialitate. Lipsa serviciilor de asistenţă socială se manifestă prin plasarea copilului din instituţia medicală sau direct din familie către diverse forme de rezidenţă (centru de plasament, asistent maternal profesionist, etc.).

În primul rând, familia este cea care îi poate oferi copilului un mediu pozitiv, suportiv de viaţă, care poate răspunde la toate cerinţele sale de tip integrativ: educaţie, asistenţă medicală, asistenţă socială, prevenirea abandonului, eliminarea  oricărui tratament inadecvat, a abuzului, etc.

Evaluarea cauzelor pentru care copiii intră în evidenţa SPAS din comune, oraşe, municipii a reliefat principalele motive pentru care copiii ajung în situaţie de risc de separare de părinţi sau în situaţii de dificultate. La nivelul SPAS cei mai mulţi copii aflaţi în evidenţă provin din familii cu venituri foarte mici care beneficiază de ajutoare sociale (40%), următoarea categorie este cea a familiilor monoparentale (20%) şi apoi a familiilor în care unul sau ambii părinţi muncesc în străinătate (13%).

Doamnă ministru, asigurându-vă de întreaga considerație, vă solicit să îmi comunicați planurile pe care ministerul coordonat de dumneavoastră le are în privința îmbunătăţirii serviciilor de separaţie a copilului de familia biologică.

Solicit răspuns scris conform Regulamentului Senatului.

Comments are closed.