Header widget area left
Header widget area right

Demers pentru deblocarea proiectelor majore din România

Stanga George
0 comentarii
Uncategorized

Cu ocazia şedinţei Senatului din data de 15.10.2018, am adresat o interpelare ministrului Finanţelor Publice, în care i-am solicitat să îmi comunice viabilitatea implementării unei măsuri legislative care să elimine măsura suspendării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, iar căile de atac să nu mai periciliteze bunul mers al achiziţiei publice.

După cum bine ştim cu toţii, suspendarea procedurii de achiziţie publică cauzată de faptul că operatorii depun contestaţii are efect negativ asupra funcţionării unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, lucrări de interes public stagnează întrucât contractarea acestora face obiectul contestaţiilor la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau în instanţă.

La fel este şi cazul monumentelor istorice şi al clădirilor de patrimoniu cultural care necesită reabilitări urgente, dar din cauza faptului că procedura de achiziție publică a lucrărilor este contestată şi suspendată după bunul plac al operatorilor economici, acestea zac în ruină de mulţi ani, se degradează pe zi ce trece şi devin focare de poluare a mediului.

În acest sens, în funcţie de răspunsul ministrului Finanţelor Publice, ce are în subordine Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, cu rol fundamental în conceperea, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice, voi proceda la elaborarea unui proiect legislativ pentru ca problemele pe care le-am menţionat mai sus să nu mai fie prezente iar procedura de achiziţie publică să se desfăşoare corespunzător, astfel încât achiziţionarea bunurilor şi serviciilor şi contractarea lucrărilor de utilitate publică să se realizeze în timp util.

Puteți studia conținutul întreg al interpelării în linkul de mai jos:

https://senat.ro/PDFIntrebari/b%20STANGA%202026.pdf

 

 

Comments are closed.