Header widget area left
Header widget area right

Comuna Pechea, trecut si prezent.

Stanga George
0 comentarii
Comunicate

Astăzi, în calitate de consilier județean, m-am întâlnit cu cetățenii comunei Pechea, dar și cu membrii organizației locale a Partidului National Liberal. După discuţiile purtate am reținut că, în prezent, principalele probleme cu care se confruntă pe plan local sunt:

– solicitarea abuzivă din partea autorităților de a se plăti retroactiv serviciului de pază a comunei;

 – funcționarea parțială a sistemului de iluminat public;

 – salubrizarea preferențială a străzilor și ulițelor, nu în integralitate, așa cum este cetățenește corect.

Vreau să găsim cele mai bune soluţii să-i sprijinim pe cetăţenii comunei, pentru că eu, structural, nu pot fi doar un observator al greutăţilor şi al nedreptăţii cu care aceştia se confruntă limitându-mă la a-i compătimi, aşa cum, din păcate, fac destui politicieni, obişnuiţi să „arunce” cu promisiuni fără acoperire. Demn de menţionat este faptul că localitatea, atestată documentar la 2 iunie 1521, s-a format de-o parte şi de alta a pârâului Suhurlui care, practic a fost şi este „izvorul vieţii’ în acest loc situat la răscruce de drumuri. Din cauza faptului că dealurile argiloase din jur sunt sărace în ape de suprafaţă, oamenii au dezvoltat vatra satului în lunca pârâului, deşi au fost permanent ameninţaţi de inundaţii. Dumnezeu a răsplătit curajul oamenilor cu o reţea bogată de apă potabilă, iar drumeţii se opreau deseori aici şi duceau apoi mai departe vestea despre bunătatea apei. De la această faimă se trage şi denumirea actuală a comunei Pechea (apă bună), „pecha” însemnând în limba turcă bun. Treptat, numărul aşezărilor omeneşti începe să crească, iar „Târguşorul Pechea” îşi capătă un renume. Primele date ce dovedesc existenţa acestui târg, cât şi unele „demersuri” pentru organizarea lui, ni le face Dimitrie Moruzzi, proprietarul moşiei, care cerea dreptul de a avea câte un iarmaroc pe lună. În anul 1929, în componenţa comunei Pechea sunt cuprinse satele Cuza-Vodă, Izvoarele şi Slobozia Conachi, iar din anul 1931 rămâne numai satul Pechea.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>