Header widget area left
Header widget area right
Viewing posts categorised under: ACTIVITATE PARLAMENTARA

SINTEZA ACTIVITĂŢII PARLAMENTARE PE LUNA MARTIE 2019

Stanga George
0 comentarii
ACTIVITATE PARLAMENTARA

Şedinţa Senatului din 04.03.2019:

 • Interpelare adresată domnului Alexandru – Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor: “Inadvertenţele din modul de aplicare a legislaţiei ce reglementează funcţionarea instalaţiilor de electrificare feroviare”

Ministerul Transporturilor a aprobat instrucţiunile pentru comanda prin dispecer energetic feroviar a instalaţiilor de electrificare nr.356/2005, aplicabile Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. şi Societăţii Comerciale “Electrificare C.F.R.” – S.A., care conţin măsuri contrare actelor normative de rang superior.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202433%20c%20ip.pdf

 • Întrebare adresată doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne: „Unităţile şcolare din municipiul Galaţi care nu au primit de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă aviz de funcţionare”

Conform bilanţului activităţii pe anul 2018 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, 33 de unităţi de învăţământ de pe raza judeţului Galaţi nu obţinuseră autorizaţia de securitate la incendiu până la sfârşitul anului trecut.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20STANGA%202433%20B%20in.pdf

 • Întrebare adresată doamnei Graţiela Leocadia GAVRILESCU, viceprim – ministru, ministrul Mediului: „Primăria municipiului Galaţi, eligibilă pentru achiziționarea de mijloace de transport nepoluante?”

Conform legii, municipiile reședinţă de judeţ pot accesa fonduri nerambursabile din Fondul pentru mediu, în vederea achiziționării de mijloace de transport nepoluante pentru transportul public local de persoane.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20STANGA%202433%20A%20in.pdf

Şedinţa Senatului din 11.03.2019:

 • Interpelare adresată domnului Alexandru – Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor: “Stadiul lucrărilor la proiectul “Platforma Multimodală Galaţi”

Obiectivul acestui proiect de investiţii este relansarea activităţii în Portul Galaţi şi asigurarea unei conexiuni fiabile cu rutele de transport european, atât pe apă cât şi pe căile rutiere şi feroviare.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202467%20c%20ip.pdf

 • Întrebare adresată domnului Anton ANTON, ministrul Energiei: “Racordarea gălăţenilor care locuiesc pe strada Malul Brateş la reţeaua de alimentare cu gaze naturale, un proiect realizabil?”

În cadrul şedinţei Senatului din data de 19.11.2018, am adresat o întrebare ministrului Energiei cu privire la posibilitatea racordării la reţeaua de alimentare cu gaze naturale a gălăţenilor de pe strada Malul Brateş, la care nu am primit răspuns în termenul legal.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202467%20b%20in.pdf

 • Întrebare adresată doamnei Graţiela Leocadia GAVRILESCU, viceprim-ministru, ministrul Mediului: „Finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Galaţi”

Prin Hotărârea nr.1 din 2019 a Consiliului Judeţean Galaţi a fost aprobat Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Galaţi (SMID) și lista de investiţii prioritare pentru sectorul deșeuri la nivelul judeţului Galaţi.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202467%20a%20in.pdf

Şedinţa Senatului din 18.03.2019:

 • Interpelare adresată domnului Petre DAEA, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: „Situaţia actuală a Lacului Brateș din municipiul Galaţi”

De-a lungul anilor, pe masa autorităţilor s-au perindat diferite proiecte pentru revitalizarea Lacului Brateş, dar din păcate acestea au fost abandonate şi niciodată finalizate. Astfel, deşi reprezintă o zonă de dezvoltare durabilă, o importantă bază de pescuit și un important punct de atracție turistică, Lacul Brateş are un potenţial în continuare nevalorificat, fiind doar o mlaştină fără nicio utilitate pentru comunitatea galăţeană.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20ip%20STANGA%202503%20c.pdf

 • Întrebare adresată domnului Daniel SUCIU, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: „Stadiul Programului Naţional de Dezvoltare Locală PNDL II în domeniul educaţiei”

În Programul de guvernare al Partidului Social Democrat, la capitolul “Politici în domeniul educaţiei”, una dintre măsuri, “Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie”, prevedea construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school. Datele oficiale pe anul 2018 arată că Guvernul şi-a îndeplinit promisiunea în proporţie de 3%.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20in%20STANGA%202503%20b.pdf

 • Întrebare adresată domnului preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Dumitru Chiriţă: „Racordarea localităţilor din judeţul Galaţi la reţeaua de alimentare cu gaze naturale”

Vă solicit să îmi transmiteţi lista localităţilor rurale de pe raza judeţului Galaţi care, începând cu anul 2012, au fost racordate la reţeaua de alimentare cu gaze naturale.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20in%20STANGA%202503%20a.pdf

Şedinţa Senatului din 25.03.2019:

 • Interpelare adresată doamnei Graţiela Leocadia GAVRILESCU, viceprim-ministru, ministrul Mediului: „Situația actuală a siturilor potențial contaminate şi contaminate din România”

De-a lungul anilor, în România, exploatările din industria minieră, metalurgică, chimică, petrolieră, militară, farmaceutică şi medicală s-au făcut, în multe dintre cazuri, fără măsuri preventive, ca urmare a lipsei cadrului legislativ, efectul fiind afectarea calității factorilor de mediu.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20ip%20stanga%202535%20c.pdf

 • Întrebare adresată domnului Domnului Răzvan CUC,  ministrul Transporturilor: „Situaţia proiectului de investiţii >>Drum expres Galaţi-Brăila-Drajna<<”

În urmă cu 5 ani, fostul prim-ministru, Victor Ponta, promitea o mega-investiţie – drumul expres Galaţi-Brăila-Drajna – care ar fi trebuit să se finalizeze, cel mai târziu, în anul 2018, dar nici până la ora actuală, lucrările la acest proiect nu au fost începute.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20in%20stanga%202535%20b.pdf
 • Întrebare adresată doamnei Rovana PLUMB, Ministrul Fondurilor Europene: „Stadiul proiectelor din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei şi al proiectului RONET”

În 2018, România risca să piardă 1,2 miliarde de euro pe Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) pentru proiecte ce vizează investiţii în infrastructura de transport feroviar şi îmbunătăţirea transportului pe Dunăre, majoritatea având întârzieri cuprinse între 1 şi 2 ani.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20in%20stanga%202535%20a.pdf