Header widget area left
Header widget area right
Viewing posts from: November 2000

SINTEZA ACTIVITĂŢII PARLAMENTARE PE LUNA MARTIE 2019

Stanga George
0 comentarii
ACTIVITATE PARLAMENTARA

Şedinţa Senatului din 04.03.2019:

 • Interpelare adresată domnului Alexandru – Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor: “Inadvertenţele din modul de aplicare a legislaţiei ce reglementează funcţionarea instalaţiilor de electrificare feroviare”

Ministerul Transporturilor a aprobat instrucţiunile pentru comanda prin dispecer energetic feroviar a instalaţiilor de electrificare nr.356/2005, aplicabile Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. şi Societăţii Comerciale “Electrificare C.F.R.” – S.A., care conţin măsuri contrare actelor normative de rang superior.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202433%20c%20ip.pdf

 • Întrebare adresată doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne: „Unităţile şcolare din municipiul Galaţi care nu au primit de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă aviz de funcţionare”

Conform bilanţului activităţii pe anul 2018 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, 33 de unităţi de învăţământ de pe raza judeţului Galaţi nu obţinuseră autorizaţia de securitate la incendiu până la sfârşitul anului trecut.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20STANGA%202433%20B%20in.pdf

 • Întrebare adresată doamnei Graţiela Leocadia GAVRILESCU, viceprim – ministru, ministrul Mediului: „Primăria municipiului Galaţi, eligibilă pentru achiziționarea de mijloace de transport nepoluante?”

Conform legii, municipiile reședinţă de judeţ pot accesa fonduri nerambursabile din Fondul pentru mediu, în vederea achiziționării de mijloace de transport nepoluante pentru transportul public local de persoane.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20STANGA%202433%20A%20in.pdf

Şedinţa Senatului din 11.03.2019:

 • Interpelare adresată domnului Alexandru – Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor: “Stadiul lucrărilor la proiectul “Platforma Multimodală Galaţi”

Obiectivul acestui proiect de investiţii este relansarea activităţii în Portul Galaţi şi asigurarea unei conexiuni fiabile cu rutele de transport european, atât pe apă cât şi pe căile rutiere şi feroviare.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202467%20c%20ip.pdf

 • Întrebare adresată domnului Anton ANTON, ministrul Energiei: “Racordarea gălăţenilor care locuiesc pe strada Malul Brateş la reţeaua de alimentare cu gaze naturale, un proiect realizabil?”

În cadrul şedinţei Senatului din data de 19.11.2018, am adresat o întrebare ministrului Energiei cu privire la posibilitatea racordării la reţeaua de alimentare cu gaze naturale a gălăţenilor de pe strada Malul Brateş, la care nu am primit răspuns în termenul legal.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202467%20b%20in.pdf

 • Întrebare adresată doamnei Graţiela Leocadia GAVRILESCU, viceprim-ministru, ministrul Mediului: „Finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Galaţi”

Prin Hotărârea nr.1 din 2019 a Consiliului Judeţean Galaţi a fost aprobat Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Galaţi (SMID) și lista de investiţii prioritare pentru sectorul deșeuri la nivelul judeţului Galaţi.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202467%20a%20in.pdf

Şedinţa Senatului din 18.03.2019:

 • Interpelare adresată domnului Petre DAEA, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: „Situaţia actuală a Lacului Brateș din municipiul Galaţi”

De-a lungul anilor, pe masa autorităţilor s-au perindat diferite proiecte pentru revitalizarea Lacului Brateş, dar din păcate acestea au fost abandonate şi niciodată finalizate. Astfel, deşi reprezintă o zonă de dezvoltare durabilă, o importantă bază de pescuit și un important punct de atracție turistică, Lacul Brateş are un potenţial în continuare nevalorificat, fiind doar o mlaştină fără nicio utilitate pentru comunitatea galăţeană.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20ip%20STANGA%202503%20c.pdf

 • Întrebare adresată domnului Daniel SUCIU, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: „Stadiul Programului Naţional de Dezvoltare Locală PNDL II în domeniul educaţiei”

În Programul de guvernare al Partidului Social Democrat, la capitolul “Politici în domeniul educaţiei”, una dintre măsuri, “Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie”, prevedea construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school. Datele oficiale pe anul 2018 arată că Guvernul şi-a îndeplinit promisiunea în proporţie de 3%.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20in%20STANGA%202503%20b.pdf

 • Întrebare adresată domnului preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Dumitru Chiriţă: „Racordarea localităţilor din judeţul Galaţi la reţeaua de alimentare cu gaze naturale”

Vă solicit să îmi transmiteţi lista localităţilor rurale de pe raza judeţului Galaţi care, începând cu anul 2012, au fost racordate la reţeaua de alimentare cu gaze naturale.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20in%20STANGA%202503%20a.pdf

Şedinţa Senatului din 25.03.2019:

 • Interpelare adresată doamnei Graţiela Leocadia GAVRILESCU, viceprim-ministru, ministrul Mediului: „Situația actuală a siturilor potențial contaminate şi contaminate din România”

De-a lungul anilor, în România, exploatările din industria minieră, metalurgică, chimică, petrolieră, militară, farmaceutică şi medicală s-au făcut, în multe dintre cazuri, fără măsuri preventive, ca urmare a lipsei cadrului legislativ, efectul fiind afectarea calității factorilor de mediu.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20ip%20stanga%202535%20c.pdf

 • Întrebare adresată domnului Domnului Răzvan CUC,  ministrul Transporturilor: „Situaţia proiectului de investiţii >>Drum expres Galaţi-Brăila-Drajna<<”

În urmă cu 5 ani, fostul prim-ministru, Victor Ponta, promitea o mega-investiţie – drumul expres Galaţi-Brăila-Drajna – care ar fi trebuit să se finalizeze, cel mai târziu, în anul 2018, dar nici până la ora actuală, lucrările la acest proiect nu au fost începute.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20in%20stanga%202535%20b.pdf
 • Întrebare adresată doamnei Rovana PLUMB, Ministrul Fondurilor Europene: „Stadiul proiectelor din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei şi al proiectului RONET”

În 2018, România risca să piardă 1,2 miliarde de euro pe Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) pentru proiecte ce vizează investiţii în infrastructura de transport feroviar şi îmbunătăţirea transportului pe Dunăre, majoritatea având întârzieri cuprinse între 1 şi 2 ani.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20in%20stanga%202535%20a.pdf

SINTEZA ACTIVITĂŢII PARLAMENTARE PE LUNA FEBRUARIE 2019

Stanga George
0 comentarii
Uncategorized

Şedinţa Senatului din 04.02.2019:

 • Întrebare adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor: „Situația lucrărilor la obiectivul de investiție «Proiectare și execuție pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila»” – susţinută în Plenul Senatului

Realizarea podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din ultimele decenii din România, a cărui realizare poate sta la baza dezvoltării economice a întregii regiuni.

Deși anvergura acestui proiect este extrem de mare și necesită o atenție deosebită, se pare că autoritățile înregistrează mari carențe în implementarea lui.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/B%20STANGA%202318%20A%20.pdf

 • Întrebare adresată domnului Eugen-Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice: „Stadiul lucrărilor la punctul vamal de trecere a frontierei dintre România și Ucraina, Isaccea-Orlovka” – susţinută în Plenul Senatului

Proiectul, unul foarte important pentru România, aduce un aport semnificativ economic și de dezvoltare, cu un impact pozitiv asupra îmbunătățirii nivelului de trai al locuitorilor de pe ambele maluri ale fluviului Dunărea. De asemenea, deschiderea noului punct vamal poate dezvolta traficul de frontieră pe sectorul dintre Galați și Reni, fiind posibilă înființarea unor curse cu nave de pasageri între cele două porturi de la Dunăre.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/B%20STANGA%202318%20B%20.pdf

 • Interpelare adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății: “Inexistența serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru pacienții de pe raza municipiului Tecuci și din nordul județului Galați” – Susţinută în Plenul Senatului

În mai multe localități din nordul județului Galați și din municipiul Tecuci, serviciile de îngrijire gratuită la domiciliu a pacienţilor există doar la nivel declarativ, din cauza lipsei operatorilor medicali aflați în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=80c413b1-cb45-4c2c-a71a-e490780d71c4

Şedinţa Senatului din 18.02.2019:

 • Întrebare adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății: “Achiziţia de ambulanţe pentru judeţul Galaţi” – susţinută în Plenul Senatului

Numărul de ambulanțe achiziționate la nivelul județului Galați în anul 2017 și în anul 2018, menționând anul de fabricație al acestora.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga2358a%20in.pdf

 • Întrebare adresată domnului Bogdan Gheorghe TRIF, ministrul Turismului: “Port turistic în municipiul Galaţi, o necesitate pentru dezvoltarea locală”

Construirea unui port turistic și a unei zone de agrement pe faleza Dunării în Galați este un proiect necesar pentru promovarea județului Galaţi ca destinaţie turistică de referinţă a zonei dunărene şi pentru dezvoltarea locală.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stangageo2358b%20in.pdf

 • Interpelare adresată doamnei Rovana PLUMB, ministrul interimar al Transporturilor şi ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: “Necesitatea înfiinţării unui aeroport internaţional în judeţul Galaţi” – susţinută în Plenul Senatului

Fiind de notorietate faptul că oportunitatea, rapiditatea şi eficacitatea sunt atributele esenţiale ale transportului aerian, un aeroport în regiunea Galaţi – Brăila ar conecta mult mai facil cele două judeţe de restul ţării şi de Europa şi ar deservi un număr important de locuitori din zonă, care în prezent apelează periodic la serviciile operatorilor de transport aerian din capitală.

De asemenea, în jurul proiectului se va dezvolta zona metropolitană Galaţi – Brăila, potenţialul economic al acesteia urmând a fi valorificat la capacitate maximă, ar creşte numărul de turişti în zonă şi se vor genera noi locuri de muncă.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga2358c%20it.pdf

Şedinţa Senatului din 25.02.2019:

 • Întrebare adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății: “Lipsa vaccinului antigripal din farmaciile de pe raza județului Galați”

Principala soluţie pentru prevenirea infecţiei şi a complicaţiilor cauzate de virusul gripal o reprezintă vaccinarea antigripală, dar nicio doză nu mai este de găsit în farmaciile din judeţul Galaţi, situaţia fiind extrem de gravă. De asemenea, serul antigripal lipseşte şi din centrele medicale private, reprezentaţii acestor instituţii afirmând că preparatul este de negăsit pe piaţa farmaceutică din ţară.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202403%20b%20it.pdf

 • Întrebare adresată domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor: “Stadiul proiectului „Construcția variantei de ocolire Tecuci”

Centura ocolitoare a municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, pare a fi un proiect fără de sfârșit, ale cărui termene de finalizare nu au fost respectate niciodată.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202403%20a%20it.pdf

 • Interpelare adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: “Necesitatea acordării de despăgubiri fermierilor din judeţul Galaţi afectaţi de secetă”

Întreaga suprafață arabilă de pe raza judeţului Galaţi, ocupată de culturile înfiinţate în toamna anului trecut, a fost compromisă din cauza secetei extreme înregistrate în cele trei luni de toamnă.

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20stanga%202403%20c%20in.pd

8 amendamente la Proiectul de buget pe anul 2019

 • Se propune suplimentarea sumei de 1.000.000 lei pentru studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru drumul expres Galați – Brăila – Drajna. Sursa de finanţare: Ministerul Transporturilor

Cea mai mare aglomeraţie urbană din România, după Bucureşti, de aproximativ 450.000 de locuitori, nu este conectată la un coridor rutier european, marii întreprinzători fiind descurajaţi să investească în zonă din cauza infrastructurii rutiere precare, investiţiile nefiind fezabile.

 • Se propune suplimentarea sumei de 10.000.000 lei pentru implementarea etapei 1 din proiectul “Platforma Multimodală Galaţi” – Modernizarea infrastructurii portuare. Sursa de finanţare: Ministerul Transporturilor

Prin dezvoltarea unui terminal multimodal în Galaţi s-ar diminua blocajale și s-ar fluidiza considerabil traficul rețelei naționale de transport. Proiectul ar contribui la îmbunătățirea infrastructurii portuare, atât de necesară fluxului comercial și ar asigura condiții optime de manevrare și manipulare a mărfurilor.

 • Se propune suplimentarea sumei de 2.000.000 lei pentru “Elaborare studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru construirea unui spital regional în zona Galaţi – Brăila.” Sursa de finanţare: Ministerul Sănătății

Construirea unui spital regional în zona Galați – Brăila este un proiect necesar ce va deservi locuitorilor din a doua aglomeraţie urbană ca mărime din România, după Bucureşti şi din celelalte judeţe din regiune. Prin realizarea acestui spital s-ar îmbunătăți starea de sănătate a populației din regiune, datorită creșterii nivelului calitativ al actului medical, asigurării unor servicii medicale complexe şi creării posibilităţii de abordare interdisciplinară a cazurilor dificile.

 • Se propune suplimentarea sumei de 1.000.000 lei pentru “Elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajarea portului turistic și a zonei de agrement de pe Faleza Dunării Galați.” Sursa de finanţare: Ministerul Turismului
 • Se propune suplimentarea sumei de 2.000.000 lei pentru “Elaborare studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru construirea unui aeroport internaţional în zona Galați-Brăila. Sursa de finanţare: Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice
 • Se propune suplimentarea sumei de 4.000.000 lei pentru construcția unei săli de sport și reamenajarea unor corpuri de clădire  la Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri” din Galați. Sursa: Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice
 • Se propune suplimentarea sumei de 5.000.000 lei pentru continuarea lucrărilor la proiectul ”Construcția variantei de ocolire Tecuci”. Sursa de finanţare: Ministerul Transporturilor

Scopul construirii unei centuri ocolitoare în municipiul Tecuci vizează fluidizarea circulaţiei rutiere prin devierea acesteia în afara zonei urbane, ce va avea ca efect mărirea fluenței și decongestionarea traficului, reducerea poluării şi creșterea siguranței rutiere.

 • Se propune suplimentarea sumei de 1.000.000 lei pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru construirea unui corp nou în vederea modernizării Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Buna Vestire” Galați. Sursa de finanţare: Ministerul Sănătății

Clădirea în care se desfășoară activitatea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Buna Vestire” Galați este construită în anul 1896 și nu mai corespunde nevoilor actuale.

COALIŢIA PSD – ALDE TRANSFORMĂ ŢARA ÎNTR-UN PARADIS INFRACŢIONAL

Stanga George
0 comentarii
Uncategorized

Cazul bătrânului din Galați, atacat și tâlhărit de un proaspăt recidivist eliberat în baza recursului compensatoriu, a îngrozit o țară întreagă. Și mai grav este că acest caz de o violență extremă completează o lungă listă de violuri, tâlhării și crime, comise de infractori lăsați în libertate, prin decizia iresponsabilă a coaliţiei PSD – ALDE.

După ce un tânăr din Mediaș a fost ucis de doi recidiviști eliberați, în baza recursului compensatoriu şi după ce o adolescentă de 17 ani a fost atacată în scara blocului, bătută crunt și deposedată de bunuri tot de un recidivist beneficiar al recursului compensatoriu, a venit rândul unui bătrân de 75 de ani din Galați să fie bătut cu bestialitate și jefuit, în miezul zilei de 14 ianuarie 2019, într-o scară de bloc,  de un alt recidivist beneficiar al absurdei Legi.

Declarațiile făcute de prim-ministrul Viorica Vasilica Dăncilă, în conferința de presă de la sediul PE, sunt lesne a fi catalogate drept o jignire și o ofensă majoră la adresa întregii societăți din România.

Aceasta nu a fost capabilă să ofere un răspuns coerent și concret jurnaliștilor atunci când i-au fost adresate întrebări pe marginea Legii recursului compensatoriu, a violențelor și infracțiunilor cărora le-au căzut victime cetățeni nevinovați și, mai ales, dacă va dispune măsuri în acest sens.

Proiectul de lege referitor la recursul compensatoriu, inițiat de guvernul tehnocrat a fost modificat de parlamentarii PSD+ALDE+UDMR, în urma amendamentului depus de deputaţii aceloraşi formaţiuni politice din Comisia Juridică a Camerei Deputaților. În acest sens, 3 zile câștigate la 30 de zile de detenţie efectuate, în condiții necorespunzătoare – varianta propusă de tehnocraţi -, devin 6 zile, ca urmare a modificărilor efectuate de PSD şi ALDE, sprijiniţi de UDMR.

Legea privind recursul compensatoriu a fost adoptată de Camera Deputaților (sub conducerea lui Liviu Dragnea), forul decizional, pe 9 mai 2017. În aceeași lună, PNL a atacat actul normativ la Curtea Constituțională, dar în 5 iulie 2017, a fost respinsă, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate.

Consecințele adoptării acestei legi se văd astăzi pe străzi, în scara blocului, pe toate canalele media, în toate rețelele de socializare, dar mai ales în starea de nesiguranță și teamă a românilor.

Ca parlamentar și cetăţean al României, afirm cu tărie că răspunderea pentru consecințele aplicării Legii recursului compensatoriu revine celor care au inițiat acest proiect, celor care au dat aviz favorabil şi celor care au adoptat respectiva lege.

Guvernul Dăncilă, PSD, ALDE și UDMR ar trebuie să își ceară scuze în fața tuturor părinților din România care au ajuns să-și aștepte cu sufletul la gură,  îngrijorați, copiii să ajungă acasă, teferi și nevătămați.

Guvernul PSD-ALDE și UDMR ar trebui să își ceară iertare față de toți vârstnicii și bunicii din România, care au ajuns să trăiască în teroare, să iasă cu frică din case, să le fie teamă să mai deschidă cuiva ușa!

Guvernul PSD-ALDE și UDMR ar trebui să își ceară iertare față de toți românii care au privit îngroziți imagini cu violențe greu de descris, comise de infractori proaspăt eliberați din închisori şi pentru că nu au ţinut cont de pericolele la care ne expun și de consecințele pe care toate aceste atrocități le generează, pe termen lung, la nivelul întregii societăți românești!

În calitate de senator, solicit de urgență premierului Viorica Dăncilă să emită o Ordonanță de Urgență care să anuleze recursul compensatoriu. Cetățenii României trebuie să trăiască în siguranță, nu sub amenințarea infractorilor periculoși, lăsați liberi pe străzi şi încurajaţi să revină la comportamentele infracţionale din cauză că pedepsele privative de libertate au fost reduse considerabil.

Demers pentru deblocarea proiectelor majore din România

Stanga George
0 comentarii
Uncategorized

Cu ocazia şedinţei Senatului din data de 15.10.2018, am adresat o interpelare ministrului Finanţelor Publice, în care i-am solicitat să îmi comunice viabilitatea implementării unei măsuri legislative care să elimine măsura suspendării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, iar căile de atac să nu mai periciliteze bunul mers al achiziţiei publice.

După cum bine ştim cu toţii, suspendarea procedurii de achiziţie publică cauzată de faptul că operatorii depun contestaţii are efect negativ asupra funcţionării unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, lucrări de interes public stagnează întrucât contractarea acestora face obiectul contestaţiilor la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau în instanţă.

La fel este şi cazul monumentelor istorice şi al clădirilor de patrimoniu cultural care necesită reabilitări urgente, dar din cauza faptului că procedura de achiziție publică a lucrărilor este contestată şi suspendată după bunul plac al operatorilor economici, acestea zac în ruină de mulţi ani, se degradează pe zi ce trece şi devin focare de poluare a mediului.

În acest sens, în funcţie de răspunsul ministrului Finanţelor Publice, ce are în subordine Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, cu rol fundamental în conceperea, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice, voi proceda la elaborarea unui proiect legislativ pentru ca problemele pe care le-am menţionat mai sus să nu mai fie prezente iar procedura de achiziţie publică să se desfăşoare corespunzător, astfel încât achiziţionarea bunurilor şi serviciilor şi contractarea lucrărilor de utilitate publică să se realizeze în timp util.

Puteți studia conținutul întreg al interpelării în linkul de mai jos:

https://senat.ro/PDFIntrebari/b%20STANGA%202026.pdf