Header widget area left
Header widget area right

Inițiativă legislativă de modificare a modului de furnizare a alocației pentru copiii din sistemul de protecție al Statului

Stanga George
0 comentarii
Comunicate

Săptămâna aceasta, am depus la Registratura Senatului o iniţiativă legislativă de modificare a art.128 (4) din Legea nr.272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, care face referire la modul de furnizare a alocaţiei de plasament pentru copiii cărora le-a fost stabilită măsura plasamentului sau li s-a instituit tutela.

Astfel, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, beneficiază de alocaţie lunară de plasament fiecare copil faţă de care s-a dispus tutela sau măsura plasamentului la o persoană, o familie, un asistent maternal sau un serviciu de tip rezidenţial, începând cu luna următoare emiterii dispoziţiei de plasament.

În acest sens, Statul nu îi furnizează copilului alocaţia de plasament pe luna în curs, iar ca un copil să beneficieze în mod adecvat de alocaţie, trebuie să fie instituţionalizat în ultima zi a lunii calendaristice, pentru a intra în plată luna imediat următoare.

Dar, având în vedere caracterul de urgenţă al măsurilor de protecţie, acestea trebuie să fie luate imediat, fără a putea fi condiţionate de o zi calendaristică. Astfel, copiii care sunt instituţionalizaţi în regim de urgenţă sunt privaţi de alocaţia de plasament în luna în care intră în sistemul de protecţie al Statului.

Dar trebuie menţionat faptul că majoritatea copiilor care sunt plasaţi în regim de urgenţă au fost abuzaţi, neglijaţi, supuşi oricărei forme de violenţă sau părăsiţi în unităţi sanitare şi provin în general din medii familiale dezorganizate în care sărăcia primează şi părinţii nu au abilităţi parentale consolidate. În acest sens, în cadrul familiei biologice, copiii nu beneficiază de alimente, rechizite, materiale – igienico – sanitare, haine, medicamente în mod corespunzător, care să le asigure nevoile specifice, iar alocaţia de plasament este furnizată, în urma instituţionalizării copilului, tocmai pentru achiziţionarea în timp util a celor menţionate, dar datorită faptului că este furnizată luna următoare, acest demers este imposibil.

Toate acestea au impact negativ asupra dezvoltării copilului instituţionalizat, deoarece la momentul intrării în sistemul de protecţie al Statului, acesta se află într-o situaţie vulnerabilă.

Astfel, am propus ca, pentru copiii cărora le-a fost stabilită măsura plasamentului sau li s-a instituit tutela, stabilirea dreptului la alocaţie să se facă începând cu luna în care a fost emisă dispoziţia de plasament, proporţional cu zilele rămase din lună, în baza Indicelui Social de Referinţă, iar începând cu luna imediat următoare, în întregime în baza Indicelui Social de Referinţă.

Mai multe informații puteți găsi pe pagina Senatului la fișa personală privind activitatea parlamentară.

https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=80c413b1-cb45-4c2c-a71a-e490780d71c4

Comments are closed.